ANA SAYFA       HAKKIMIZDA       HİZMETLERİMİZ       MARKA ARAŞTIRMASI       ONLINE MÜRACAT       SIKÇA SORULAN SORULAR       MARKANIN TARİHÇESİ       REFERANSLAR
 

Patent Teşvikleri
PATENT TEŞVİKLERİ
TÜBİTAK Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleri
   TÜBİTAK Patent Teşvikleri
Amaç Türkiye’nin ulusal ve uluslararası patent başvurularının sayısının arttırılması, kişilerin patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesi ve ülkemizde fikri ve sınaî hakların tescili yönünde bilinçlenmeye katkıda bulunulması
 
Kapsam 1. Aşama: Ulusal patent başvuruları;
 • Patent başvuru tarihi, 23.08.2006 veya daha sonraki bir tarih olmalıdır.
 • Teşvik başvurusunun yapıldığı tarihten sonraki harcamaları kapsar.

2. Aşama: Uluslararası (PCT) veya bölgesel (EP) patent başvuruları (ilk başvuru aşaması);

 • Uluslararası veya bölgesel patent başvuru tarihi, 23.08.2006 veya daha sonraki bir tarih olmalıdır.
 • Uluslararası veya bölgesel patent başvurusu esnasında yapılan ilk harcamayı (başvuru ücreti, araştırma raporu ücreti, vs.) kapsar.

3. Aşama: Üçlü (triadic) patent başvuruları (araştırma raporu sonrası;

 • Ulusal aşamada tescile bağlanmamış veya patenti onaylanmamış olmalıdır. (başvuru tarihi sınırı yok)
 • Teşvik başvurusunun yapıldığı tarihten sonraki harcamaları (inceleme raporu düzenletme, ulusal faza giriş vb. ücretleri) kapsar.
 
Kimler Yararlanabilir Tüm T. C. vatandaşları veya Türkiye sınırları içerisinde faaliyet gösteren, Türk hukukuna göre kurulmuş ve Türk tabiiyetinde olan şirketler, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları bu esaslar kapsamında öngörülen desteklerden yararlanabilirler.
 

Destek Miktarı ve Şekli

1. Aşama: Ulusal patent başvuruları için;
 • TPE hesabına 3,000 TL, geri ödemesiz
 • Başvuru sahibi hesabına 450 TL, geri ödemesiz (ulusal patent başvurusu vekil aracılığıyla yapıldıysa)

2. Aşama: Uluslararası veya bölgesel patent başvurularının ilk aşamasındaki ücretler için;

 • Başvuru sahibi hesabına 3,000 TL, geri ödemesiz
 • Başvuru sahibi hesabına 450 TL, geri ödemesiz (uluslararası/bölgesel patent başvurusu vekil aracılığıyla yapıldıysa)

3. Aşama: Üçlü (triadic) patent başvurularının araştırma raporundan sonraki işlem ücretleri için;

 • Başvuru sahibi hesabına, talep doğrultusunda Jüri tarafından belirlenecek miktarda, geri ödemeli
 
Teşvik Başvurusu TÜBİTAK Fikri Haklar Ofisi
Tunus Cad. No:80 06100 Kavaklıdere/Ankara
Tel: 0312 468 53 00/2101
E-posta: fho@tubitak.gov.tr

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı
Tunus Cad. No:80 06100 Kavaklıdere/ANKARA
Tel: 0312 468 53 00/1527 - 0312 468 53 00/4622
Faks : 0-312-426 92 07
 
Ayrıntılı Bilgi http://www.tubitak.gov.tr/home.do?sid=371&pid=364
   
 
KOSGEB Teşvikleri - Sınai Mülkiyet Hakkı Desteği
   KOSGEB SINAİ MÜLKİYET TEŞVİKLERİ

GENEL DESTEK PROGRAMI - Sınai Mülkiyet Hakları Desteği
(http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Destekler.aspx?ref=7 )

Amaç Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, KOBİ’lerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek
 
Kapsam İşletmenin; Türk Patent Enstitüsü (TPE) veya muadili yurt dışı kurumdan/kuruluştan;
 • Patent Belgesi,
 • Faydalı Model Belgesi,
 • Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi,
 • Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi,

almak için bu kuruma/kuruluşa yaptığı ödemeler ve patent vekili giderleri

Ayrıca işletmenin; Türk Patent Enstitüsü (TPE) muadili yurt dışı kurumdan/kuruluştan;

 • Marka Tescil Belgesi

almak için bu kuruma/kuruluşa yaptığı ödemeler ile marka vekili giderleri bu destek kapsamındadır.

Yurt Dışı Marka Tescil Belgesi Desteğine, Yurt İçi Marka Tescil Belgesi sahibi işletmeler başvurabilir.

Bu destek, sınai mülkiyet haklarına konu belge alımı için yapılan başvuru ve yapılan ödemelerin tarihlerine bakılmaksızın, programın geçerlilik süresi (3 yıl) içinde alınan belgeler için verilir.

 
Kimler Yararlanabilir KOSGEB Veri Tabanına kayıt yaptıran işletmeler bu desteklerden yararlanabilirler. Belge alma şartı vardır.
 

Destek Miktarı ve Şekli

Destek kapsamındaki giderlerin %50’si (1. ve 2. Bölgeler için) veya %60’ı (3. ve 4. Bölgeler için) desteklenmekte olup, destek üst limiti 20.000 TL’dir. Destek geri ödemesizdir.
 
Teşvik Başvurusu Başvurular, KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüklerine yapılır.
   

AR-GE ve İNOVASYON PROGRAMI - Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği
(http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Destekler.aspx?ref=6)

Amaç Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesini, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi ve ticarileştirilmesini teminen araştırma, geliştirme, inovasyon ve endüstriyel uygulama projelerini desteklemek
 
Kapsam İşletmenin; Türk Patent Enstitüsü (TPE) veya muadili yurt dışı kurumdan/kuruluştan;
 • Patent Belgesi,
 • Faydalı Model Belgesi,
 • Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi,
 • Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi,

almak için bu kuruma/kuruluşa yaptığı ödemeler ile Türk Patent Enstitüsünce (TPE) yetkilendirilmiş patent vekillerine yapılan ödemeler bu destek kapsamındadır.

 
Kim Yararlanabilir KOSGEB Veri Tabanına kayıt yaptıran işletmeler bu desteklerden yararlanabilirler. Belge alma şartı vardır.
 

Destek Miktarı ve Şekli

Destek kapsamındaki giderlerin %75’i desteklenmekte olup, destek üst limiti 25.000 TL’dir. Destek geri ödemesizdir.
 
Teşvik Başvurusu Başvurular, KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüklerine yapılır.
   

ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI - Kira Desteği - Personel Gideri Desteği - Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği
(http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Destekler.aspx?ref=6)

Amaç Yeni bir ürün/hizmetin; üretilmesi, kalitesinin artırılması, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin uygulamaya alınması, ürün veya süreçlerinin pazara uygun biçimde ticarileştirilmesi amacıyla hazırlanan projeleri desteklemek
 
Kapsam İşletmenin;
 • kira giderleri,
 • projede çalışması şartı ile yeni istihdam edilecek personel giderleri
 • test, analiz ve laboratuar ekipmanı ile bunlara yönelik sarf malzemesi giderleri, üretim hattı tasarım giderleri, üretime yönelik makine, teçhizat, donanım, kalıp ve yazılım giderleri
  bu destek kapsamındadır.
 
Kim Yararlanabilir Patent belgesi ile koruma altına alınmış ve prototip aşaması tamamlanmış (Ar-Ge ve İnovasyon Projesini başarıyla tamamlamış) buluş ve fikirlerin sahipleri bu desteklerden yararlanabilirler. Ar-Ge ve İnovasyon Projesinin tamamlandığı günden itibaren 1 (bir) yıl içinde Endüstriyel Uygulama Programına proje başvurusu yapılmalıdır.
 

Destek Miktarı ve Şekli

Kira Desteğinde; destek kapsamındaki giderlerin %75’i desteklenmekte olup, destek üst limiti 18.000 TL’dir. Destek geri ödemesizdir. Personel Gideri Desteğinde; destek kapsamındaki giderlerin %75’i desteklenmekte olup, destek üst limiti 100.000 TL’dir. Destek geri ödemesizdir. Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteğinde; destek kapsamındaki giderlerin %75’i desteklenmekte olup, destek üst limiti 350.000 TL’dir. Desteğin 150.000 TL’si geri ödemesizdir. Desteğin 200.000 TL’si geri ödemelidir.
 
Teşvik Başvurusu Başvurular, KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüklerine yapılır.
 
Hizmetlerimiz
 

Marka Hizmetleri
Marka nedir?
Marka Başvurusu.

 
 

Endüstriyel Tasarım
Endüstriyel Tasarımlar Kullanıcı Rehberi ve Başvuru Kılavuzu

 
 

Patent ve Faydalı Model
Nasıl Başvuru Yapılır?
Patent Teşvikleri

 
 

Coğrafi İşaretler
Coğrafi İşaretlerle İlgili Başvuru Nasıl Hazırlanır?

 
 

Entegre Devre Topografyaları
Entegre Devre Topografyaları Başvuru Kılavuzu

 

Satılık Markalar
 

  Fayda Patent    Hizmetlerimiz    Yurt Dışı Tescili    Marka Araştırması    Online Müracaat    Sıkca Sorulan Sorular    T.P.E'den Haberler    Faydalı Linkler    İletişim    E-Mail