ANA SAYFA       HAKKIMIZDA       HİZMETLERİMİZ       MARKA ARAŞTIRMASI       ONLINE MÜRACAT       SIKÇA SORULAN SORULAR       MARKANIN TARİHÇESİ       REFERANSLAR
 

Yurt Dışı Marka Tescili
  Hizmetlerimiz

Markaların Uluslararası Tescili  |  Patent ve Faydalı Model Yurt Dışı Tescili         Endüstriyel Tasarım Yurt Dışı Tescili


Yurt Dışı Endüstriyel Tasarım Tescili


LAHEY ANLAŞMASI’NIN CENEVRE METNİ’NE KATILIMA İLİŞKİN BİLGİLER

Tasarım tescili için uluslararası başvuru işlemleri Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) bünyesinde imzalanan Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Tesciline İlişkin Lahey Anlaşması’yla yürütülmektedir. Türkiye’nin bu Anlaşmaya katılımının uygun bulunduğuna dair 5117 Sayılı Kanun 14 Nisan 2004 tarih ve 25433 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Tesciline İlişkin Lahey Anlaşması’nın Cenevre Metni’ne 1/1/2005 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Katılmamız Hakkında 2004/7849 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ise 23 Eylül 2004 tarih ve 25592 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu karar uyarınca Anlaşma’nın Cenevre Metni’nin uygulamaya geçiş tarihi 1/1/2005 olarak belirlenmiş ve bu tarih itibariyle Enstitümüz uluslararası başvuru alma işlemlerine başlamıştır.

LAHEY SİSTEMİNİN AMACI

Sistemin iki temel amacı vardır.
 • tek bir başvuruyla, seçilen ülkelerde tescil yoluyla koruma sağlamak tek bir başvuruyla, aynı etkiye sahip bir tescil sistemi kullanarak işlemleri daha kolay hale getirmek.
   
 • Böylelikle tescille ilgili bütün işlemler tek bir merkezden yürütülebilecek ve bütün kayıtlar tek bir merkezde tutulacaktır.

SİSTEMİN İŞLEYİŞİ

Lahey Sistemi Uluslararası Büro (WIPO) nezdinde yapılacak tek bir başvuru ile birden fazla ülkede endüstriyel tasarım koruması elde etme imkanı veren uluslararası tescil sistemidir. Burada, tasarım için koruma talep edilen ülkeleri (ülkemiz 1999 Cenevre Metni’ne taraf olduğu için yapılacak başvurularda bu Metne taraf olan ülkeler içinden) başvuru sahibi belirleyecektir. Buna göre;

Türkiye’den başvuru yapma hakkına sahip kişilerin seçebileceği ülkeler;

Türkiye’den başvuru yapma hakkına sahip kişilerin seçebileceği ülkeler; 
 

(TR)

Turkey (Türkiye)

(KG)

Kyrgystan (Kırgızistan)

(EE)

Estonia (Estonya)

(LI)

Liechtenstein (Lihtenştayn)

(EG)

Egypt (Mısır)

(MD)

Republic of Moldova (Moldova Cumhuriyeti)

(ES)

Spain (İspanya)

(NA)

Namibia (Namibya)

(GE)

Georgia (Gürcistan)

(RO)

Romania (Romanya)

(CH)

Switzerland (İsviçre)  (SG) Singapore(Singapur)

(HR)

Croatia (Hırvatistan)

(SI)

Slovenia (Slovenya)

(IS)

Iceland (İzlanda)

(UA)

Ukraine (Ukrayna)

(HU)

Hungary (Macaristan)


Anlaşma’ya üye devletlerin ve bu üyelerin Anlaşma’nın hangi Metni’ne taraf olduğunu gösteren liste ektedir.

Başvuru doğrudan Uluslararası Büro’ya yapılabileceği gibi, Türk Patent Enstitüsü aracılığı ile de yapılabilir. Lahey Sistemi çerçevesinde uluslararası başvuru yapabilmek için ulusal başvuru veya tescil şartı yoktur.

Sistemin işleyiş aşamalarını şöyle sıralayabiliriz;

 • Başvuru (Uluslararası Büroya veya Ulusal Ofis aracılığıyla),
   
 • Başvurunun incelenmesi (Uluslararası Büro tarafından),
   
 • Uluslararası Sicil’e kayıt edilmesi,
   
 • Bültende yayımlanma.

Başvuru ve diğer işlemlerle ilgili formlar Fayda Patent'den temin edilebilir:

Uluslararası Büro, yapılan başvurunun Anlaşma ve Yönetmelik’te belirtilen şartlara uygunluğunu kontrol eder.

SİSTEMİ KİMLER KULLANABİLİR

Uluslararası tescil başvurusu yapmaya hak kazanabilmek için başvuru sahibinin aşağıda belirtilen şartlardan en az birini haiz olması gereklidir.

 • Anlaşmaya taraf ülkelerden birinin vatandaşı olmak, ya da
   
 • Anlaşmaya taraf ülkelerden birinde ikameti olmak, ya da
   
 • Anlaşmaya taraf ülkelerden birinde ticari veya sınai faaliyette bulunan gerçek ve etkili bir müessesesi olmak

Ancak bunlara ek olarak sadece 1999 Cenevre Metni için geçeli olmak üzere uluslararası başvuru Anlaşma’ya taraf bir ülkede “daimi ikametgahı” olan kişiler tarafından da yapılabilir.

SİSTEMİN AVANTAJLARI

Dünyadaki genel uygulamalara bakıldığında, endüstriyel tasarım koruması, verildiği ülkenin sınırları içerisinde geçerlidir ve birden fazla ülkede koruma elde etmek için her ülkeye ayrı ayrı başvuru yapılması gereklidir. Yani her bir ülke için yapılacak başvuru, ayrı dil, ayrı vekil, ayrı para birimleri ile ayrı ücretler anlamına gelmektedir. Oysa ki yapılacak uluslararası bir başvuruyla tek bir form doldurularak bu formda koruma talep edilen ülkelerin belirlenmesiyle o ülkelerde koruma sağlama imkanı elde edilmektedir. Bu koruma ise her ülkenin ulusal başvurusuyla eşdeğer bir koruma olacaktır. Yani tasarımını (Lahey Anlaşmasına taraf) beş ülkede korumak isteyen bir kişi için iki alternatif vardır;

Birincisi: her bir ülkeye ayrı ayrı başvuru yapabilir. Bunun için o ülkelerden vekil bulması, bu vekiller aracılığıyla başvuru yapması, o ülke mevzuatına uygun evrakları hazırlaması, o ülkelerin para biriminde ücretleri yatırması ve işlemleri takip etmesi gerekir ki bu işlemleri beş kez tekrarlamasıyla ortaya çıkacak maliyetleri karşılaması gerekecektir.

İkincisi; doğrudan veya Ulusal Ofis (TPE) aracılığıyla uluslararası başvuru yapabilir ve bu başvuruda gerekli evrakları sunarak istediği beş ülkeyi form üzerinde işaretleyebilir.

Uluslararası başvuru aynı zamanda tescil sonrası işlemler açısından da büyük kolaylıklar sağlayacaktır. Çünkü yenileme, adres veya unvan değişikliği gibi işlemler için de yapılması gereken başvuru ve izlenilmesi gereken prosedür tektir.

SİSTEMİN ÖZELLİKLERİ

Sistem genel olarak ulusal mevzuatımızda yer alan temel özelliklerle benzerlik göstermektedir.

Bir uluslararası başvurunun içeriğinde bulunması gerekli olan unsurlar aşağıdaki gibidir:

 • Başvuru Formu (başvuru sahibi hakkında bilgileri, ürün adı, belirlenen ülkeleri, ve formda belirtilen diğer bilgileri içermeli.)
   
 • Tasarımın resim(ler)i (Yönetmelik ve İdari Talimatlar’da belirtilen şartlara göre hazırlanmış.)
   
 • Ücretler (ücret tarifesinde belirtilen ilgili ücretler.)

Bunların dışında başvurunun çeşidine göre, Yönetmelik’te belirtilen diğer unsurların sunulması gerekebilir. Ayrıca uluslararası başvurular için, tasarım tescil sistemlerinde genel uygulamalara paralel olarak farklı imkanlar da sunulmaktadır. Bu imkanları kısaca şöyle özetleyebiliriz:

Çoklu Başvuru: Bir uluslararası başvuruda birden fazla tasarım bulunabilir. Başvuru kapsamında yer alan, tasarımın uygulanacağı ürünlerin Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Sınıflandırmasına (Locarno Sınıflandırması) göre aynı sınıfta olması gereklidir.

Rüçhan Hakkı: Bir uluslararası başvuru için Paris Anlaşması hükümlerine göre rüçhan hakkı talep edilebilir.

Yayın Erteleme: Uluslararası başvuruda yayının ertelenmesi talep edilebilir.

 

 

Marka Hizmetleri
Marka nedir?
Marka Başvurusu.

 
 

Endüstriyel Tasarım
Endüstriyel Tasarımlar Kullanıcı Rehberi ve Başvuru Kılavuzu

 
 

Patent ve Faydalı Model
Nasıl Başvuru Yapılır?
Patent Teşvikleri

 
 

Coğrafi İşaretler
Coğrafi İşaretlerle İlgili Başvuru Nasıl Hazırlanır?

 
 

Entegre Devre Topografyaları
Entegre Devre Topografyaları Başvuru Kılavuzu

 

Satılık Markalar
 
 

  Fayda Patent    Hizmetlerimiz    Yurt Dışı Tescili    Marka Araştırması    Online Müracaat    Sıkca Sorulan Sorular    T.P.E'den Haberler    Faydalı Linkler    İletişim    E-Mail